ขอบคุณสำหรับการสั่งจองสินค้า

ทาง INART จะส่งบิลค่ามัดจำไปทางอีเมล์ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง (กรุณาตรวจสอบกล่อง Inbox หรือกล่อง Spam).  การสั่งจองจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากชําระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว  ท่านจะได้รับอีเมล์อีก 1 ครั้งจาก customerservice@inart.studio เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งจอง

© 2022 Queen Studios, All Rights Raeserved.

Facebook icon
Instagram icon
Twitter icon
YouTube icon
Website icon
Intuit Mailchimp logo